Janka Priekalová - MATOB

 
Úvod
Ponuka
Cenník
Kontakt
Naša firma Vám môže ponúknuť nasledovné:
 • NITE 100% PES, 100 % Ba,
 • ŠNOROVADLÁ
 • USNE:
  Hovädzinové usne chromočinené:
  Vrchové lícové
  Štiepenky
  Usne na motocyklové kombinézy

Spodkové usne trisločinené:
Krupón na podšvy
Väzy a boky na stielky
Štiepenky

Bravčovicové usne:
Lícové
Štiepenky

 • STIELKOVÉ CELULÓZOVÉ MATERIÁLY
 • VLÁKNITÁ USEŇ NA STIELKY A OPÄTKY
 • OBUVNÍCKU LEPENKU NA KLENKY

  Podrobnejší popis niektorých materiálov :

  NITE: polyesterové a bavlnené, vynikajú vysokou mernou pevnosťou, rovnomernosťou
  a univerzálnou odolnosťou. Majú vysokú stálofarebnosť na svetle, sú odolné voči oderu,
  vlhkosti, odolávajú pliesňam, baktériam a všetkým druhom rôzne používaných chemikálií
  a rozpúšťadiel. Dokonalá doúprava zabezpečuje bezproblémové šitie v náročných
  podmienkach. Niť nemá sklon k slučkovaniu a pri prestrihu sa neroskrucuje.
  Používajú sa v obuvníckom priemysle, koženej galantérii, odevnom priemysle,
  automobilovom priemysle, na výrobu pracovných rukavíc, čaluneného nábytku,
  hračiek, zipsov a na šitie celtovín, prikríviek, športového výstroja a na vyšívanie.
  K najpoúžívanejším druhom patria:SYNTON,SERAFIL,BELFIL,SÁBA.

  ŠNOROVADLÁ: bavlnené, polyesterové, guľaté, ploché, jednofarebné a viacfarebné
  v rôznych dĺžkach. Používajú sa v obuvníckom a odevnom priemysle.

   

  USNE Z HOVÄDZÍN: chromočinené, triesločinené alebo kombinované činené usne
  z hovädzín. Používajú sa hlavne v obuvníckom priemysle, odevnom priemysle,
  v sedlárstve, na výrobu koženej galantérie a technických predmetov.

  USNE Z BRAVČOVÍC: chromočinené, triesločinené usne z bravčovíc. Používajú sa
  hlavne v obuvníckom, odevnom, nábytkárskom priemysle, na výrobu koženej galantérie,
  rukavíc, technických a osobných pracovných predmetov.


  SPODKOVÁ USEŇ: obuvnícka useň určená na výrobu spodkových častí a dielcov
  obuvi.

  KRUPÓN: useň z jadrnej časti kože chrbáta zvieraťa /obr.1/


Obr.č. 1

VÄZY: Usne z kože hlavy a krku zvieraťa. /obr.2/
BOKY: Usne z kože boku tela zvieraťa. /obr.3/


Obr.č.2

Obr.č.3


STIELKOVÉ CELULÓZOVÉ MATERIÁLY: sú vyrobené z celulózových vlákien
smerove orientovaných, inpregnované latexom. Používajú sa na všetky druhy obuvi.
Vyrábajú sa v hrúbke 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2,0 mm.

VLÁKNITÁ USEŇ: je vyrobená z úsňových vlákien a spojená latexovou zmesou.
Používa sa na výrobu stielok a opätkov obuvi. Vyrába sa v hrúbke 1,5 mm, 1,8mm,
2,0 mm.

OBUVNÍCKA LEPENKA: je vyrobená z papierových vlákien a spojená latexovou
zmesou. Používa sa na klenky obuvi. Vyrába sa v hrúbke 1,5 mm a 2,0 mm.

 

 

 

 


©2001 danka&janka